Geen Europese steun voor plan werklozen

Minister De Vries (Sociale Zaken) is er gisteren in Brussel niet in geslaagd steun van de EU-lidstaten te verwerven om langdurige werkloosheid aan te pakken. Ook sneuvelde een van oorsprong Nederlands voorstel om het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten te verlagen.

De vijftien EU-ministers van Sociale Zaken bespraken gisteren de zogenoemde richtsnoeren, de zwakkere versie van richtlijnen, waaraan lidstaten zich kunnen houden bij hun eigen pogingen de werkloosheid terug te dringen en de werkgelegenheid te stimuleren. Negentien van dergelijke richtsnoeren zijn een jaar geleden geintroduceerd toen Europese regeringsleiders in Luxemburg afspraken het lokale werkgelegenheidsbeleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Een verbeterde versie van de richtsnoeren die volgend jaar gehanteerd moeten worden, was gisteren het gespreksonderwerp. Het Nederlandse kabinet meent dat de belangrijkste richtsnoer (werklozen dienen binnen een jaar scholing of werkervaring aangeboden te krijgen) uitsluitend gericht is op nieuwe werklozen. De Vries meent dat daarmee de huidige langdurig werklozen lijken te worden 'opgegeven' en stelde tevergeefs voor via een apart richtsnoer prioriteit te geven aan de bestrijding van langdurige werkloosheid.

De bewindsman zei niet al te zwaar te tillen aan zijn nederlaag, omdat tegelijkertijd in het kabinet een plan werd aangenomen om langdurig werklozen wel scholing, werkervaring of bemiddeling aan te bieden. Volgende week wordt de Tweede Kamer geinformeerd over het bedrag dat voor dit plan, de 'sluitende aanpak van de werkloosheid' wordt uitgetrokken.