Financiering van universiteiten

Minister Hermans (Onderwijs) gaat universiteiten vanaf 1 januari 2000 meer bekostigen op basis van behaalde diploma's. Ongeveer 50 procent van de overheidsbijdrage wordt gekoppeld aan het aantal diploma's en 13 procent aan studentenaantallen. De rest, 27 procent, is een vast bedrag. Nu staat 80 procent van het bedrag nog vast.