Euro-Chipknipper 1

De invoering van de euro blijft ons bezighouden. De meest recente discussie betreft de periode waarin de gulden en de euro als wettig betaalmiddel naast elkaar gebruikt mogen worden (NRC Handelsblad, 10, 11 november).

In afwezigheid van de meest betrokken partijen heeft het Nationaal Forum voor de introductie van de euro besloten dat gedurende vier weken zowel de euro als de gulden als betaalmiddel naast elkaar gebruikt kunnen worden.

Een tot op heden nauwelijks gehoorde oplossing is het drastisch terugdringen van de chartale geldhoeveelheid. De banken vervullen hierin een sleutelrol. Als ze hun onderlinge ruzies over Chipknip en Chipper bijleggen en zorgen voor een 'plastic' betaalfaciliteit voor kleingeld kan de burger snel vertrouwen krijgen in deze wijze van betalen.

Ook de diverse overheden kunnen het gebruik van dit betaalmiddel stimuleren door bijvoorbeeld parkeerautomaten om te bouwen en geschikt te maken voor betaling met een plastic kaart. Als dit op korte termijn gebeurt, zal de nieuwe Chipknipper eind 2001 al geheel ingeburgerd zijn. Wanneer de overheid in haar campagne 'de euro wordt van ons allemaal' rond de fysieke start van de euro begin 2002 het gebruik van pinpassen voor betalingen van grotere bedragen nog extra benadrukt moet een 'big bang' door de sterk verlaagde omloop van chartaal geld mogelijk zijn. Met deze aanpak kan het huidige omwisselingcompromis van vier weken verlaten worden.

    • Mr. G.H. van Woerkom