Embryo's

In de discussie over experimenten met embryo's (Z 14 nov) heb ik een thema gemist: het denkbeeld van de reincarnatie. Dat is een actueel en populair onderwerp. Minstens zo belangrijk is dat de afgelopen jaren in de filosofie en in de verschillende vakwetenschappen aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de thematisering van dit denkbeeld. Uiteraard wordt het morele dilemma inzake experimenten met menselijke embryo's niet meteen opgelost wanneer men het idee van reincarnatie er bij betrekt. Het voegt echter wel een nieuw element toe aan de discussie en zal, als het serieus genomen wordt, de discussie aanzienlijk verlevendigen en verdiepen.

    • Dr. Hugo S. Verbrugh