EEN VIJFDE VAN VLAAMSE LERAREN IS TEGEN HUISWERK

Vlaamse kinderen torsen berucht veel boeken van en naar school. Drie op tien kinderen op de lagere school maken per dag een uur huiswerk, sommigen zelfs meer dan twee uur. Bijna een kwart van de docenten op de lagere en ongeveer een vijfde van de docenten middelbare school vindt echter dat het huiswerk net zo goed kan worden afgeschaft. Dit blijkt uit een enquete van het tijdschrift Klasse. Maandblad voor onderwijs in Vlaanderen onder 13.000 leerkrachten, ouders en leerlingen (zie ook Internet www.klasse.be).

Maar voor tweederde van de ouders blijkt een goede school nog altijd een school met veel huiswerk. Slechts vijftien procent van de ouders vindt huiswerk niet nodig. Leerlingen tussen veertien en achttien zijn met 42 procent de grootste tegenstanders van huiswerk, vooral jongeren uit het technische en beroepsonderwijs. Opmerkelijk is dat een ongeveer even groot deel van de leerlingen (39 procent) uitgesproken voorstander is.

Een nieuw argument is dat met de nieuwe media huiswerk nauwelijks zin heeft. Kinderen kunnen van het Internet antwoorden halen of ze faxen antwoorden rond. Scholen bedenken volgens Klasse nieuw huiswerkbeleid zoals 'documentatie opzoeken in een bibliotheek, het Internet raadplegen of gewoon een wandeling maken in een bos en heel goed kijken. Zo'n middelbare school is de Onze LieveVrouw Visitatiehumaniora in Sint Amandsberg (bij Gent), die het klassieke huiswerk in de hogere klassen grotendeels heeft afgeschaft voor de moderne talen en de vakken psychologie, sociologie, geschiedenis, godsdienstles en media. De school werkt met projecten, zoals het maken van een fotoreportage van een volkswijk of het samenstellen van een informatiemap over auteurs die over Gent hebben geschreven. Ook in Nederland zijn middelbare scholen bezig met huiswerkvrij lesgeven.

Het Vlaamse ministerie van Onderwijs hanteert formeel nog steeds de stelregel dat op de lagere school het huiswerk moet oplopen van ten hoogste 10 minuten voor zesjarigen tot 60 minuten in de zesde klas.

    • Birgit Donker