DOODGEBETEN 2

Van een wetenschapper als prof. P. Borst zou men een genuanceerder en minder demagogisch artikel mogen verwachten dan het stuk 'Doodgebeten' in de bijlage W&O van 31 oktober. Borst ergert zich aan de procedures die nodig zijn om goedkeuring te krijgen voor genetische modificatie. 'Wie genen wil veranderen in een nietig wurmpje, dat met het blote oog nauwelijks is te zien, moet daarvoor grote formulieren invullen.' Welk een moedwillige versimpeling om het voor te stellen alsof er niets aan de hand is als het maar klein is!

Bacterien en virussen kun je helemaal niet met het blote oog zien maar er zijn levensgevaarlijke ziekteverwekkers onder. Waarom dit onderwerp er bijgehaald als het om het thema hondenbeten gaat? Borst doet een buitengemeen unfaire aanval op de 'uitzonderlijk kapitaalkrachtige' (hoe waar en relevant is dat?) Dierenbescherming. Die maakt zich wel druk over genetisch gemanipuleerde wurmpjes en muizen, 'maar honden, dat is andere koek'. Je mag agressieve of onbetrouwbare honden en monstergrote rassen fokken, enz.

Dat zegt hij, terwijl juist de Dierenbescherming al jaar en dag ervoor pleit de malafide hondenfokkerij en -handel via wet- en regelgeving uit te bannen. Want veel, zo niet de meeste, gestoorde agressieve honden komen van fokkers wie het alleen om het geld is te doen. En het is de Dierenbescherming die voortdurend propageert dat hondeneigenaars met hun hond een gehoorzaamheidscursus volgen. Een bouvier, mits goed opgevoed, kan even mens- en kindvriendelijk worden gemaakt als bijvoorbeeld een golden retriever. En een niet goed opgevoede teckel kan venijnig bijten en een klein kind ernstig verwonden.

Men zou aan iemand, die kennelijk zijn jeugdtrauma over honden nooit te boven is gekomen niet graag een pup toevertrouwen. Toch zou het de beste remedie zijn als Borst onder deskundige begeleiding een pup aanschafte (bij voorkeur een grote: bouvier, herder of leonberger?) en daarmee naar een hondencursus van de Dierenbescherming zou gaan. Dan kunnen we hopen dat we, zeg over twee jaar, misschien een van kennis en inzicht getuigend artikel over honden van hem zullen kunnen lezen.

    • Afdeling Wageningen
    • L. Razoux Schultz Dierenbescherming