DOOD VAN J. 4

Het is jammer dat er nog steeds collega's zijn die het principe van onze gestratificeerde gezondheidszorg niet begrijpen ('De dood van J.' 3, W&O 31 oktober). De mening van collega Franken is daarom even gedateerd als merkwaardig.

In de eerste lijn krijgt een huisarts een ongestructureerd aanbod van klachten en vragen op zich afgevuurd. De a priori kans op ernstige pathologie in de eerste lijn is laag. Een huisarts werkt met een beperkt instrumentarium en met grote onzekerheden. De kans dat een patient die zich met koorts en hoesten bij een huisarts presenteert, een longontsteking heeft is gering. Eenmaal bij de radioloog aangekomen is de kans daarop met deze symptomen veel groter. Zeker wanneer er bij het 'oppervlakkig' lichamelijk onderzoek afwijkingen gevonden zijn. Het is de bedoeling dat met aanvullende diagnostiek een hypothese van een huisarts bevestigd dan wel verworpen wordt. Vaak heeft de huisarts geen aanvullende diagnostiek nodig om zijn werk goed te doen.

Het is merkwaardig dat in de mening van de Tielse radioloog een financieel argument voorkomt ten faveure voor radiologische diagnostiek door de huisarts. Wanneer aanvullende diagnostiek nodig is, moet deze plaatsvinden. Een huisarts heeft net zoals de radioloog immers hetzelfde doel voor ogen bij het verlenen van zorg. Het gaat om het verlenen van de beste zorg tegen redelijke kosten. Huisartsen overigens ontwikkelen zelf gefundeerde richtlijnen voor het behandelen en diagnostiseren van aandoeningen. Deze standaarden worden vaak mede gedragen door wetenschappelijke beroepsverenigingen van specialisten.

Op basis van het Diagnostisch Kompas 1997 van de Ziekenfondsraad en van de Standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap kunnen op regionaal niveau duidelijke afspraken gemaakt worden tussen werkers in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg over zinvolle aanvullende diagnostiek. Het met enig dedain poneren van stellingen over hoe de huisarts moet functioneren past niet in de gezondheidszorg op de rand van het derde millennium.

    • Huisarts Utrecht
    • H.C.E Kievit
    • S.A.J.J. Rikken