Berichtenverkeer

Van de moeilijkheden waarvoor de PTT zich na de bevrijding gesteld zag geeft Koos van Zomeren een inventarisatie in 'Normaal berichtenverkeer' (Z 7 nov). De bijgevoegde foto 'Glasinzameling 1946' toont een drietal keurige jongetjes die de hongerwinter overleefd hebben en nu - weer knap in de kleren - de lezer wijzen op de glasactie met als motto 'Ruiten troef'.

De man achter deze actie was de vermaarde radiospreker en priester Henri de Greeve (1892-1974). Van 1935 tot 1950 heeft hij iedere zaterdagavond voor de radio een 'Lichtbaken' gehouden, gewijd aan onderwerpen van sociaal-religieuze strekking; de tekst daarvan drukte hij af in zijn weekblad 'Lichtflitsen'. In 1938 richtte hij voor mensen van goede wil zijn 'Bond zonder naam' op als een campagne voor de naastenliefde. Daarnaast voerde hij maandelijks een hefboomactie met wandspreuken naar aanleiding van een actueel thema. Bij dit alles gaf hij blijk van sociale bewogenheid, psychologisch inzicht en een markant taalgebruik. Slagzinnen als 'Ruim al je ruzies op', 'Laster is beneden mijn stand' en het overbekende 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf' spreken voor zichzelf. Ook de oproep 'Ruiten troef' is afkomstig van hem - ere wie ere toekomt - en tekent zijn praktische nuchterheid.

Tijdens de bezetting werd Henri de Greeve gearresteerd (18 januari 1941) en via een verblijf in het beruchte SS-bureau aan de Euterpestraat te Amsterdam, als gijzelaar geinterneerd op de Ruwenberg in Sint Michielsgestel. De Bond werd opgeheven, de bezittingen geroofd en de chef de bureau omgebracht in een Duits concentratiekamp. In het gijzelaarskamp schreef De Greeve een toneelstuk in vijf bedrijven 'Het Vierde Beest' over de verschrikkingen van het nationaal-socialisme; hij heeft het zelfs nog voorgedragen voor zijn medegevangenen. Aan de vele gesprekken die daar gevoerd zijn over politiek heeft hij geen deel genomen. Na de bevrijding hervat hij zijn activiteiten, maar nu bemoeit hij zich wel degelijk met de politiek: hij veroordeelt het barbaars optreden tegen gearresteerde NSB'ers en de officiele Nederlandse politiek van bruut geweld (de zogenoemde politionele acties in 1947 en 1948) tegen de Indonesische republiek.

In 1950 wordt hem het verder werken onmogelijk (gemaakt?) en zinkt hij weg in een bijna volstrekte anonimiteit.

Gegevens over Henri de Greeve zijn te vinden in encyclopedieen. De literator en medegijzelaar dr. P.H. Ritter jr. gaf een mooi boekje over hem uit bij Hollandia in Baarn, tweede druk 1946.

    • A. van der Waagaalsmeer