APENSTAARTJE 5

Met interesse las ik het artikel van Marian Klamer over de herkomst van het apenstaartje en de uitgebreide geschiedenis die dit arme staartje heeft moeten doormaken (W&O, 10 oktober). Helaas is de auteur met de recente geschiedenis een beetje ontspoord.

In de VS wordt het @-teken zeker reeds zo'n honderd jaar gebruikt misschien zelfs veel langer. Aangezien voor de oorlog vele schrijfmachines (zoals Remington, etc.) ook uit Amerika werden geimporteerd, hadden deze ook zo'n teken, wat verdween toen deze modellen werden aangepast voor specifieke Europese landen. Toen er steeds meer schrijfmachines in Europa zelf werden vervaardigd, werd het arme (en oude) apenstaartje verbannen.

Het gebruik werd dus beslist niet ingeluid door het gebruik in basic. Wat de auteur zich waarschijnlijk niet gerealiseerd heeft, is dat de programmeurs 'vanzelfsprekend' het hun overbekende @-teken als 'at' hebben gebruikt zoals zij dat ook dagelijks deden voordat de computers geboren werden.

Het gebruik van @ is dus zeker uit de VS met de eerste computers naar andere landen ge(her)exporteerd. Niettegenstaande dat feit was het bijzonder leuk om te zien hoe de verschillende landsmannen (en -vrouwen) er zo'n Babylonische apenaanhangsel van hebben gemaakt.

    • J. Larry Nederlof