Xenotransplantaties

NRC Handelsblad meldde op 10 november dat minister Borst een aantal academische ziekenhuizen heeft aangewezen waarin transplantaties uitgevoerd mogen worden met menselijke organen en kunstorganen. Een prima zaak.

Tot onze verbijstering geeft zij echter ook het groene licht aan transplantaties met organen van dieren (xenotransplantatie). Onze verbazing betreft het feit dat juist haar ministerie in wetgeving stelt dat dieren niet gebruikt mogen worden als er alternatieven zijn (Wet op de dierproeven). Verrassend is ook de onzorgvuldigheid waarmee nu de poort wordt opengezet naar niet alleen veel ellende voor dieren, maar mogelijk ook voor mensen.

Er zijn inmiddels vele rapporten verschenen over xenotransplantatie. Alle waarschuwen voor de mogelijke infectiegevaren die verbonden zijn aan het transplanteren van organen van dieren in mensen. Veel onderzoek wordt gedaan aan het probleem van de (acute) afstoting. Daarop hebben onderzoekers inmiddels een antwoord gevonden door de te gebruiken dieren, varkens, genetisch te manipuleren.

Opvallend is echter dat onderzoekers die positief staan tegenover xenotransplantatie er blijkbaar niet aan denken dat er nog andere soortverschillen zijn fysiologische, biochemische en farmacologische, die wel eens onoverkomelijk zullen blijken te zijn. Kritische artsen en onderzoekers uit met name de Verenigde Staten en Europa wijzen hierop, maar men gaat gewoon door dieren te gebruiken als dingen: leveranciers van menselijke organen.

    • Drs. J. Kuil
    • Beleidsmedwerker Biotechnologie Dierenbescherming