Werkloosheid Spanje daalt naar 18,55 procent

De werkloosheid in Spanje is in het derde kwartaal gedaald tot 18,55 procent van de actieve beroepsbevolking, tegen 18,91 procent in de periode april-juni. Het Spaanse Instituut voor de Statistiek (INE) meldt dat het aantal werklozen is gedaald met 34.000 tot 3.035.500 personen, terwijl het aantal banen in het derde kwartaal met 164.500 groeide.

Met uitzondering van de landbouw hebben alle sectoren aan de groei van de werkgelegenhgeid bijgedragen. In de twaalf maanden van september 1997 tot en met september 1998 is de werkloosheid met 8,73 personen gedaald. Het aantal werkenden nam toe tot een record van 13.325.100 personen. (AFP)