Vogel Apocalyps op waddeneiland

Stookolie afkomstig uit het brandende Italiaanse vrachtschip Pallas dat op 29 oktober bij het Duitse waddeneiland Amrum op een zandbank liep veroorzaakt grote problemen voor vogels.

Ze schat het aantal dode vogels op zevenduizend, maar het kunnen er ook enkele duizenden meer zijn. P. Deimer van de Duitse Vereniging ter Bescherming van Zeezoogdieren reisde gisteren naar het Duitse waddeneiland Fohr, waar ze duizenden met olie besmeurde eidereenden zag drijven. “Vreselijk om te zien hoe de dieren lijden. Je hart breekt.'

In de `Pallas' bevond zich naar schatting 650.000 liter stookolie. Het bergingsbedrijf Wijsmuller uit IJmuiden plaatste afgelopen weekeinde een oliescherm rondom het lekgeslagen vrachtschip. Speciale voertuigen van de Duitse overheid worden ingezet om de olievlekken op te ruimen. Medewerkers van Wijsmuller hopen vandaag het vuur in de laatste twee ruimen te blussen. Er is begonnen met het overpompen van de zware stookolie en diesel uit de brandstoftanks in het hefplatform `Barbara'.

De met hout geladen Pallas raakte op 25 oktober voor de Deense kust in brand. De bemanning werd van boord gehaald, maar het brandende vrachtschip dobberde voortgedreven door een noordoostenwind naar Amrum midden in het vogelrijke Duitse Nationaal Park Waddenzee. De olie lekte tot gisteren uit de brandstoftanks het waddengebied in.

Volgens Deimer hebben de autoriteiten hun plicht verzaakt om snel in te grijpen. Pas na een week werd er volgens haar iets ondernomen om het brandende schip te blussen. “De politiek discussieerde alleen maar. De deelstaatregering en de landsregering vroegen zich af wie de kosten zou betalen voor de berging.' Deimer coordineert de hulp die vanuit Nederland is opgezet voor de olieslachtoffers. In Duitsland kregen jagers opdracht de vogels neer te schieten, om hen verder lijden te besparen. “De makkelijkste weg', spot G.

Wiersma van vogelopvangcentrum `De Fugelpits' in Anjum, “het kost niks en je krijgt er geen vieze handjes van.'

G. Miedema van `De Fugelhel-

ling' in Ureterp is al een week ter plaatse om Duitse natuurbeschermers advies te geven over de verzorging en eerste opvang van de eidereenden. In Anjum en Ureterp zijn inmiddels enkele honderden vogels opgevangen. Ze worden de komende dagen overgebracht naar vogelasiels in het hele land.

H. Wiegman uit Terschelling, vrijwilliger van de zeehondencreche, is getuige van een naar eigen zeggen “dramatische vertoning'. De Duitse autoriteiten gaven aanvankelijk geen toestemming voor de reddingsactie. “Eidereenden zijn beschermde dieren en als je ze wilt pakken is dat dierenkwelling.' Hij zag een eidereend naar de kust dobberen. “Zwemmen kon hij niet: zijn beide pootjes waren kapotgeschoten door jagers. Er wordt flink op los geknald.'

In een brief aan staatssecretaris Faber (Landbouw Natuurbeheer en Visserij) vraagt L. 't Hart van de zeehondencreche er bij haar Duitse collega op aan te dringen de jacht op verzwakte en met olie besmeurde vogels te stoppen. Volgens directeur H. Revier van de Waddenvereniging is de olievervuiling in het wad een catastrofe. “Tienduizenden eidereenden en steltlopers in het gebied hebben te lijden van de olie die tussen de wadplaten door drijft. Maar de olie met giftige delen komt ook in de bodem en dus in de bodemdieren terecht. Het duurt maanden voordat alles zich weer hersteld heeft.'

De Waddenvereniging bepleit strengere regels voor schepen die het waddengebied doorkruisen. Dat zou eenvoudiger worden als de Wadden de status `bijzonder kwetsbaar gebied' krijgt. Het Wereldnatuurfonds zal hierop vandaag aandringen in Oslo, waar de Noordzeestaten bijeenkomen.

    • Karin de Mik