Verdeeldheid over Belgische wet

De Belgische regering is verdeeld over een wetsontwerp dat subsidies voor niet-democratische politieke partijen onmogelijk zou moeten maken. De Waalse christen-democraten en de Vlaamse en Waalse socialisten willen de wet zo snel mogelijk door het parlement laten behandelen. Maar de Vlaamse christen-democraten van premier Deheane vrezen dat de wet vooral bedoeld om het extreem-rechtse Vlaams Blok te bestrijden, geen stand houdt in het internationale recht. Volgens fractieleider Patrick Dewael is het aan de rechter, en niet aan politici, om te beoordelen of een partij racistisch is. (AP)