Svetlana Alexijevitsj

Svetlana Alexijevitsj: In de ban van de dood. Paperback, Pegasus 1993, van ƒ35,— voor ƒ8,95. De Slegte.

Elf verhalen over Russen die zelfmoord hebben gepleegd of daartoe een poging ondernamen. De grote omwentelingen in Rusland hebben tot een enorme stijging van het aantal zelfdodingen geleid. Alleen al in 1991 beroofden zo'n 60.000 Russen zichzelf van het leven. In de portretten gaat Alexijevitsj in op hun motieven. Erg deprimerend, dat zal duidelijk zijn.

    • Ewoud Sanders