Richard Klein

Richard Klein: De goddelijke sigaret. Gebonden, Arena 1994, van ƒ54,90 voor ƒ16,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

Loflied op de sigaret van een Engelse hoogleraar in de Franse taal die inmiddels is gestopt met roken. Tsja. Klein poneert o.a. de stelling dat kunstenaars juist dankzij het roken hun beste werk produceerden. Hij gaat in op de geschiedenis van het roken, de filmische en filosofische kant en de hypocrisie van antirookcampagnes. Mooi uitgegeven.

    • Ewoud Sanders