Putten

In de recensie van het boek Putten. De razzia en de herinnering van Madelon de Keizer diskwalificeert uw recensent Gerard Mulder zichzelf al in de eerste alinea door een drietal feitelijke onjuistheden.

1. Niet alle bewoners moesten naar het centrum komen, maar alleen de mannen tussen zeventien en vijftig jaar.

2. Niet enkele tientallen, maar 75 woningen zijn in brand gestoken.

3. Niet een dertigtal maar 49 mannen overleefden de razzia.

Naschrift Gerard Mulder

`De mannen van de Politie Motor Dienst die Zondags vrij waren, [kregen] opdracht overal tegen de mensen te zeggen dat ze naar de markt moesten gaan [...]. Vrouwen met kleine kinderen, zieken en ouden van dagen mochten thuis blijven.' M. de Keizer, Putten, blz, 38.

Over het aantal teruggekeerden uit de kampen worden in de verschillende publicaties uiteenlopende cijfers genoemd. Bovendien is vaak niet duidelijk of degenen die kort na hun terugkeer overleden, tot de overlevenden worden gerekend.

    • N.H. Bouman