Poezie; Pas verschenen

Toon Tellegen: Gewone gedichten. Querido, 55 blz. f29,90 `Ik wil in een gedicht kunnen plaatsnemen/ als in een rijtuig./ ik wil `Vort!' kunnen zeggen of `Ik ben zo ver!'.' Nieuwe dichtbundel van prozaist kinderboekenschrijver en dichter Toon Tellegen (1941).