Personalia

Oud-Kamerlid G. Terpstra wordt bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. Terpstra (58) volgt prof.dr. B. de Vries op. De benoeming (voor vier jaar) gaat in op 1 januari. Terpstra was twaalf lid van de Tweede Kamer, waarin hij deel uitmaakte van de CDA-fractie. Daarvoor werkte hij bij de christelijke vakcentrale CNV.