Pensioenpremies gaan flink stijgen door lage rente

De pensioenpremies stijgen de komende jaren naar verwachting met tientallen procenten als gevolg van de dalende marktrente. Voor de Nederlandse huishoudens leidt dat indirect tot een flinke daling van de koopkracht.

Dat stelt het Actuarieel Genootschap in een rapport waarvan de hoofdlijnen vandaag in Den Haag zijn gepresenteerd. In het rapport wordt berekend wat de effecten zijn van de verlaging van de rekenrente van 4 naar 3 procent. De rekenrente is het rendement dat pensioenfondsen garanderen aan hun klanten.

Volgens het Actuarieel Genootschap zijn de gevolgen van de aanhoudend lage rente enorm. De jaarlijkse nettopensioenlast, het bedrag dat alle Nederlanders elk jaar betalen aan pensioenpremie, zal met miljarden guldens moeten stijgen om op termijn het pensioenniveau te kunnen garanderen.

Deze week maakte ook de toezichthoudende Verzekeringskamer bekend dat de rekenrente bij nieuwe levensverzekeringen van 4 naar 3 procent daalt. Door dit lagere rendement moeten de premies voor nieuwe levensverzekeringen met 10 tot 20 procent omhoog, zo verwacht de verzekeringsbranche.

Het Actuarieel Genootschap gaat ervan uit dat het stijgingspercentage hoger uitpakt. Maar voor de pensioenpremies zijn de gevolgen nog ingrijpender, zegt prof.dr. A. Oosenbrug, de opsteller van het rapport. “Pensioenverzekeringen hebben een veel langere looptijd dan andere verzekeringen. Een structureel lagere marktrente hakt er bij de pensioenfondsen veel forser in.'

Momenteel bedraagt de rente op een tienjarige staatsobligatie 4,13 procent. Zowel verzekeraars als pensioenfondsen houden rekening met een kostenopslag van een half procent, waardoor zij een rendement van 4 procent niet meer kunnen garanderen.

Volgens Oosenbrug stijgt de nettopensioenpremie voor een 25-jarige met 39 procent als de rekenrente tot 3 procent wordt verlaagd. Voor een 45-jarige is sprake van een stijging met 24 procent.

Oosenbrug verwacht dat de nationale jaarlijkse nettopensioenlast op termijn met circa 31 procent stijgt, oftewel 4,7 miljard gulden.

Daarmee zal de nationale brutopensioenlast als percentage van de brutoloonsom stijgen van 5,8 procent naar 7,4 procent. Dat betekent dat 1,6 procent van de loonruimte gereserveerd moet worden voor pensioenpremies.

Actuarissen vormen een beroepsgroep die voor verzekeraars en pensioenfondsen de financiele risico's op de lange termijn vaststelt. Nederland telt 630 actuarissen.

Rekenrente pagina 14