Pact voor Europese banengroei; Lafontaine en Ciampi:

De Duitse minister van Financien Lafontaine en zijn Italiaanse collega Ciampi zijn het eens over maatregelen tegen werkloosheid. Ciampi herhaalde dat Rome ruimte ziet voor financiele flexibiliteit.

Lafontaine bracht gisteren een kort bezoek aan Rome. Daarbij is uitgebreid gesproken over de nieuwe accenten die linkse regeringen in Bonn, Parijs en Rome willen zetten in het economische beleid. In een gezamenlijk communique pleitten de bewindslieden voor een mix van monetair-, fiscaal en inkomensbeleid om een stabiele groei tot stand te brengen. “Wij moeten coordinatie van deze drie vormen tot stand brengen' zei Lafontaine na afloop. Hij zei dat de prijsstabiliteit in Europa een ongekend niveau heeft bereikt. Het monetair beleid moet erop zijn gericht de prijzen stabiel te houden, maar ook “op het scheppen van groei en werkgelegenheid'. Dat laatst is volgens Lafontaine “het centrale doel van het nieuwe economische beleid van Europese staten'. De Europese Centrale Bank heeft zich na eerdere uitlatingen van Lafontaine verzet tegen een andere rol van het monetaire beleid dan handhaving van prijsstabiliteit.

Ciampi herhaalde het Italiaanse standpunt dat het Europese stabiliteitspact ruimte biedt voor interpretatie, zodat overheidsinvesteringen voor het scheppen van werkgelegenheid niet worden meegerekend bij de becijfering van het tekort. “Er zijn marges voor flexibiliteit', zei Ciampi.

Suggesties over een andere interpretatie van het stabiliteitspact zijn op Duits verzoek echter uit het gezamenlijk communique gelaten. Dit pact is aan de Duitse kiezers gepresenteerd als een garantie tegen een euro die zwakker is dan de huidige mark.

Lafontaine zei in Rome dat er ruimte is voor een actief stimuleringsbeleid. “God heeft ons twee ogen gegeven: aanbod en vraag. Jarenlang hebben we de reele inkomens aangepakt, dus het kan best zijn dat er nu een crisis in de vraag is.

De reele inkomens staan stil sinds 1980, nu moeten we die verhogen om de vraag te stimuleren.'

Ciampi zei dat bedrijven binnen Europa behalve met eenzelfde munt en eenzelfde markt ook binnen hetzelfde fiscale kader zouden moeten kunnen werken. Bij de invulling daarvan kwamen de twee ministers niet verder dan wat algemene opmerkingen over verlaging van de belasting op werk en harmonisering van de belasting op kapitaal. Ciampi en Lafontaine deden ook een oproep voor “voortdurende en constructieve samenwerking' tussen de euro-11, de raad van ministers van Financien van de elf EMU-landen en de ECB. Het gezamenlijke doel zou moeten zijn “budgettair en monetair beleid dat groei en stabiliteit stimuleert'.

Ciampi bestreed dat dit kan worden uitgelegd als een poging om de onafhankelijkheid van de Europese bank aan te tasten, maar zei dat die samenwerking tot doel heeft te voorkomen dat beleidsmakers uitgaan van verschillende analyses over de feitelijke ontwikkeling van de economie. In het communique staat uitdrukkelijk: “De autonomie van de Europese Centrale Bank is een verworvenheid van de Unie.'

    • Marc Leijendekker