`Ophitsen tot geweld straffer aanpakken'

Minister Korthals (Justitie) wil degenen die ophitsen tot openlijke geweldpleging harder straffen. De ministerraad zou vanmiddag een wetsvoorstel van die strekking bespreken.

Korthals wil politie en justitie meer mogelijkheden geven om de aanstichters van openlijke geweldpleging te vervolgen en te laten veroordelen. Dat is nu vaak moeilijk, omdat justitie niet altijd kan aantonen wie heeft geschopt of stenen heeft gegooid en wie `slechts' heeft opgejut, zoals in het geval van Meindert Tjoelker, die vorig jaar werd doodgeschopt in Leeuwarden.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op rellen waarbij mensen bewust uit zijn op een openlijke confrontatie met de politie, zoals bij voetbalwedstrijden of bij de ontruiming van kraakpanden.

Maakt iemand deel uit van een groep en heeft hij een bijdrage geleverd aan het geweld, dan moet justitie hem kunnen vervolgen aldus Korthals. Die bijdrage kan bestaan uit een gewelddadige handeling maar dat hoeft niet.

Heeft iemand bijvoorbeeld zelf geen stenen gegooid, maar heeft hij de stenen wel aangereikt en anderen opgejut deze te gooien, dan kan hij worden veroordeeld alsof hij de stenen zelf heeft gegooid.

Niet ieder willekeurig groepslid wordt volgens het wetsvoorstel aangepakt. Korthals wijst erop dat er geen sprake is van collectieve aansprakelijkheid: er moeten voldoende aanwijzingen zijn van schuld.

Er is ook geen sprake van omkering van de bewijslast aldus minister Korthals. Er moet een “significante bijdrage' aan het openlijk geweld zijn geleverd. Deze kan blijken uit bijvoorbeeld video-opnamen die de politie meestal maakt tijdens dergelijke rellen.

In het regeerakkoord hadden de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 al afgesproken het straatgeweld harder aan te pakken.