Kamerleden ontzet over infiltrant

Justitie heeft een keer onder verantwoordelijkheid van de nieuwe minister Korthals, een criminele burgerinfiltrant ingezet. Korthals heeft dit gisteravond in de Tweede Kamer gezegd.

Hij zei vorige week nog dat Justitie sinds 1995 drie keer een crimineel als infiltrant heeft ingezet, allen onder verantwoordelijkheid van zijn voorganger Sorgdrager. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het inzetten van criminelen om zo beter zicht te krijgen op een misdaadorganisatie.

De Tweede Kamer reageerde gisteravond ontzet op de uitspraken van Korthals, maar verbond er geen politieke gevolgen aan.

“De Tweede Kamer is tegen het inzetten van criminele burgerinfiltranten en de ambtenaren op Justitie weten dat toch ook', aldus het Kamerlid Kalsbeek (PvdA). Dittrich (D66) begreep niet dat de ambtenaren hun minister niet hadden geinformeerd.

Vorige week nog zei de minister dat alleen onder de verantwoordelijkheid van Sorgdrager drie criminele burgerinfiltranten waren ingezet. Pas na afloop van het debat is hij, zei hij gisteren, ingelicht over een vierde infiltrant, in augustus van dit jaar.

De bewindsman verklaarde eigener beweging dat een ambtenaar van het ministerie van Justitie in de eerste week na zijn aantreden op het departement in overleg met het college van procureurs-generaal heeft besloten een criminele burgerinfiltrant in te zetten.

De minister, die in dergelijke gevallen persoonlijk toestemming moet geven, was toen met vakantie. Korthals verklaarde inmiddels een “stevig gesprek' te hebben gevoerd met de betrokken ambtenaar. “Hij is zich een hoedje geschrokken', aldus Korthals.