Joop den Uyl

Er komt een biografie over oud-premier Joop den Uyl. Journalist Gerard Mulder gaat het boek schrijven voor de Nijmeegse uitgeverij Sun. Hij verwacht zeker vier jaar nodig te hebben. Het fonds bijzondere journalistieke projecten heeft vijftigduizend gulden subsidie toegezegd. Gerard Mulder schreef samen met Wim Koedijk onder andere een biografie van H.M. van Randwijk en een geschiedenis van Het Parool. Hij is medewerker van De Volkskrant en NRC Handelsblad.

De uitgeverij heeft Mulder al een jaar geleden benaderd over een Den Uyl-biografie, zegt Wilfried Uitterhoeve van Sun. ``Sinds het plan concreter werd, is ons ook steeds meer duidelijk geworden hoezeer het beeld van Den Uyl nog emotie oproept. Het wordt een belangrijk boek voor de geschiedenis van de jaren zestig, zeventig en tachtig. Zeker nu veel betrokkenen nog in leven zijn, kan het heel bijzonder worden.'

De biograaf heeft enige tijd getwijfeld omdat de familie Den Uyl weinig ziet in een boek waarin ook het prive-leven van de oud-premier aan de orde komt. ``Ik peins er echter niet over om alleen over de publieke figuur te schrijven,' zegt Mulder. De medewerking van de nabestaanden is niet alleen belangrijk waar het gaat om bijvoorbeeld gesprekken met de kinderen van Den Uyl, maar ook om toegang te krijgen tot het Den Uyl-archief.

Dat is na de dood van de politicus overgedragen aan het Internationaal instituut voor de sociale geschiedenis in Amsterdam, maar om een groot deel van het materiaal in te zien is nog altijd toestemming van de erven Den Uyl nodig. Mulder: ``Het contact met de familie is zodanig dat ik geen andere behandeling krijg dan andere onderzoekers. Ik merk wel wat dat betekent.' Documenten die de familie als te persoonlijk beschouwt zullen waarschijnlijk buiten zijn bereik blijven. ``Dat is geen onoverkomelijk bezwaar,' zegt Mulder. ``Ik heb de inventaris van het archief bestudeerd en de sleutel tot een biografie ligt er toch niet. Het is weliswaar een groot archief, maar in de eerste plaats een werkarchief.'

``Ik ga eerst maar buiten het archief mijn licht opsteken,' zegt Mulder. ``Ook daar ligt een ontzaglijke hoeveelheid informatie.

De komende twee jaar zal ik vooral veel tijd kwijt zijn met het spreken van personen die Den Uyl gekend hebben.' Inmiddels is een begeleidingscommissie samengesteld met Ed. van Thijn, hoogleraar Piet de Rooij en Joop van den Berg, de voormalige baas van de Wiarda Beckman stichting.

Wilfried Uitterhove van de uitgeverij betreurt het dat de familie Den Uyl de biograaf `niet met open armen' ontvangt. Bang voor tegenwerking door de familie is hij niet. ``Zij zien het boek niet als een gevaar en achten Gerard Mulder ook hoog als biograaf.'

    • Arjen Foruin