Duty free

Het artikel `Duty free voor commissarissen' (NRC Handelsblad, 6 november) zal ongetwijfeld bij vele lezers in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Het is toch absurd dat juist zij die met een meer dan riant inkomen belastingfaciliteiten, hoge verblijfstoelagen, vergoedingen in allerlei soort en in de gelegenheid om op grote schaal accijnsvrije artikelen te kopen (o.a. benzine, met nota bene een kilometervergoeding van 1 gulden 50), het privilege van belastingvrije artikelen behouden, terwijl zij de EU-burger dit recht ontnemen.

Ondanks alle kritiek die al dan niet terecht bijna dagelijks via de media gespuid wordt over onder meer besluitvorming, of juist het ontbreken daarvan en vele andere zaken, deinzen de diplomaten er niet voor terug om daar nog een psychologische flater aan toe te voegen.

Zij zullen zeker grote hoeveelheden drank nodig hebben voor de vele parties en recepties die bij een dergelijke functie gebruikelijk zijn, maar dat daar declaraties op zullen volgen staat vast.

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen en mogen wij onze keus maken uit merendeels dezelfde `zakkenvullers'. De opkomst zal weer niet groot zijn.

    • E.J. Roon