Doven en muziek (1)

In de media is weinig aandacht voor de doven in de samenleving. Daarom was ik verrast met de informatie die Emile Wennekes verschafte in het bericht over doven en muziek (NRC Handelsblad, 16 november).

Het is alleen jammer dat deze informatie de verkeerde indruk wekt door het bezigen van de term `doofstom' daar waar hij klaarblijkelijk `doof' bedoelt. Iemand die doofstom is kan noch horen, noch spreken. Tegenwoordig komt dat niet vaak voor. De meeste doven kunnen namelijk wel hun stem gebruiken en zelfs praten, ook al gebruiken ze vaak gebarentaal om te communiceren. Zo gebruikt ook de dove soliste, waarover Wennekes schrijft, haar stem en is zij dus zeker niet doofstom, maar alleen doof.

    • Julie Bovelander-Blaisse