Dominee Boesak krijgt onverwachte hulp

De Amerikaanse popzanger Paul Simon heeft zich gisteren bereid verklaard via een satellietverbinding te getuigen in het proces tegen de Zuid-Afrikaanse dominee Allan Boesak, die in Kaapstad terechtstaat op beschuldiging van grootscheepse fraude. Simon doneerde in 1988 ruim 400.000 gulden van zijn Graceland Tournee aan het Kinderfonds van Boesak. Het fonds hielp in naam slachtoffers van de apartheid, maar grote sommen geld van buitenlandse donors werden verduisterd.

Ook bij de Stichting voor Vrede en Gerechtigheid, waarvan Boesak destijds voorzitter was, had fraude op grote schaal plaats. Boesak, een in Nederland opgeleide theoloog, heeft steeds categorisch ontkend betrokken te zijn geweest bij de malversatie, die plaatshad tussen 1988 en 1994 en waarbij volgens een berekening van de openbare aanklager in totaal 9 miljoen rand (3 miljoen gulden) verdween. Het geld was behalve van Paul Simon onder andere afkomstig van Scandinavische kerken en Coca Cola.

Boesak kreeg eerder deze week hulp uit volkomen onverwachte hoek. De kroongetuige, zijn vroegere boekhouder Freddie Steenkamp, trok alle eerder geuite aantijgingen aan het adres van zijn voormalige werkgever in. Steenkamp stond vorig jaar te recht voor zijn aandeel in de fraudezaak. Hij zei toen dat Boesak op de hoogte was geweest en ook geld in eigen zak had gestoken. Steenkamp werd veroordeeld tot zes jaar cel. Tot ieders verbazing herriep de ex-boekhouder deze week zijn beschuldigingen en trok hij in het openbaar het boetekleed aan.

Tijdens een kruisverhoor door Boesaks advocaat Mike Maritz sloeg Steenkamp door. Hij zei Boesak valselijk te hebben beschuldigd om op die manier strafvermindering te krijgen. “Ik verklaar onvoorwaardelijk dat mijn aantijgingen tegen hem vals waren', aldus Steenkamp. Hij omschreef Boesak als “mijn held' en verklaarde als boekhouder de verleiding van het geld niet te hebben kunnen weerstaan. “De stichting kwam heel eenvoudig aan fondsen. Ik werd overmand door hebzucht.' Steenkamp maakte, daartoe opgeroepen door Maritz zijn excuses aan een geemotioneerde Boesak, die deze aanvaardde.