Digitaal kopieren

De Belgische uitgever en softwareproducent Easy Computing heeft De grote encylopedie 1999 volledig uit de handel genomen omdat een deel van de lemmata gekopieerd bleek uit de Spectrum Encyclopedie 1998. Volgens Ton van Bladel van uitgeverij het Spectrum is `bij een toevallige steekproef' ontdekt dat zeker vijftig begripsomschrijvingen door Easy Computing zijn overgeschreven. Hij vermoedt dat bij een volledige controle nog meer plagiaat aan het licht komt.

Easy Computing geeft de schuld aan een Nederlandse freelance medewerker. Die zou `onzorgvuldig' geweest zijn met het weergeven van zijn bronnen. ``Daardoor is er bij honderd van de 60.000 artikelen iets misgegaan.' Voor de zekerheid is de grote encyclopedie uit de handel genomen, maar het is de bedoeling dat de cd-rom zo snel mogelijk - dat wil zeggen voor de Sinterklaasdrukte - weer in de winkel ligt. ``Intern is het door de bewuste freelancer geleverde deel herschreven en is nagegaan welke bronvermeldingen zijn weggevallen.'

De kosten voor het uit de winkel terughalen en vervangen van de digitale encyclopedieen mogelijk vijftigduizend gulden, worden misschien verhaald op de onzorgvuldige freelancer. ``Daar kunnen we nog niets met zekerheid over zeggen. We gaan eerst kijken wat er precies is gebeurd.'

De Grote Encyclopedie was vorig jaar nog een vertaling van een Duits naslagwerk. Dit jaar is daar een aantal `Nederlandse' lemmata aan toegevoegd. Spectrum heeft het plagiaat dan ook geconstateerd bij typisch Nederlandse onderwerpen als brugklas, kabinetsformateur, RPF, Betuwelijn, Gedeputeerde Staten, Troonrede en PvdA. ``Ik vermoed dat men met weinig moeite een Nederlands sausje over een Duitse encyclopedie heeft willen gieten,' zegt Ton van Bladel van Spectrum. ``Ik denk niet dat ze bewust onze encyclopedie hebben willen naapen, maar er is wel gejat en dat is over de grens. Een goede encyclopedie bestaat bij de gratie van een redactie die de actualiteit bijhoudt en die systematisch naar buiten brengt.'

De Nederlandse uitgeverij heeft de zaak nu in handen van advocaten gegeven. Van Bladel: ``Wij hebben weken geleden al om een lijst met alle ingangen van hun encyclopedie aan Easy computing gevraagd.

Die hebben we nog steeds niet gekregen. Aan de hand van zo'n lijst kun je in weinig tijd kijken of er nog meer overeenkomsten zijn. Als je woord voor woord moet gaan controleren ben je heel veel tijd en geld kwijt.' Het Spectrum wil in ieder geval advocatenkosten en andere geleden schade vergoed zien.

    • Arjen Fortuin