Daling aantal verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden is, blijkens cijfers van het CBS, in 1997 met 1,5 procent gedaald tot 1.163 ten opzichte van 1996. Het aantal gewonden dat opgenomen werd in een ziekenhuis nam toe met 4 procent tot ruim 20.000.