Clinton: even geen kritiek op Japan; N-Korea `verontrustend'

De Verenigde Staten vertrouwen erop dat Japan zijn verantwoordelijkheid voor economisch herstel en stabiliteit in Azie nakomt. Met deze boodschap besloot president Clinton vandaag een tweedaags bezoek aan Japan.

Clinton en de Japanse premier Keizo Obuchi waren op de korte persconferentie vandaag een toonbeeld van eensgezindheid. Clinton nam het zelfs op voor zijn Japanse collega. Bij een vraag over Japans onlangs afgekondigde economische maatregelen zei Clinton dat eerst het resultaat moet worden afgewacht voordat er weer kritiek op Japan wordt geleverd.

Alleen tijdens een voordracht van Clinton voor Amerikaanse zakenlieden vanmorgen viel tussen de regels kritiek op Japan te beluisteren. Zo zei Clinton dat een recente stijging met 500 procent van de Amerikaanse import van Japans staal “niet door marktmechanismen kan worden verklaard'. Clinton drong aan op voortgaande deregulering en marktopening in Japan en wees erop dat ook de VS hun markten openhouden ten behoeve van Aziatische landen die zijn getroffen door de huidige crisis, “ook al groeit daardoor ons handelstekort'. In het algemeen zei Clinton dat het “meest zorgwekkende' voor de toekomst marktsluiting als vergeldingsmaatregel is.

In Japan voelde men zich in juni gepasseerd toen Clinton aansluitend aan zijn bezoek aan China niet in Tokio langskwam. Het huidige bezoek lijkt vooral bedoeld te zijn geweest om deze Japanse irritatie weg te nemen. De Japans-Amerikaanse relatie blijft “de hoeksteen van stabiliteit in Azie', zoals Clinton vandaag zei.

Clinton is vandaag doorgereisd naar buurland Zuid-Korea. Over de jongste berichten dat Noord-Korea bezig is met de bouw van nieuwe lanceerinrichtingen voor raketten - het land schoot in augustus een lange afstandsraket over Japan heen - zei Clinton vandaag “geen bevestiging' te kunnen geven. Wel hebben de VS “verontrustende ontwikkelingen' waargenomen. Clinton zei de mogelijkheid open te laten dat Noord-Korea wegens de economische moeilijkheden “op alle mogelijke manieren geld probeert binnen te halen'.