Clinton

Dr. Marianne van Leeuwen schrijft onder meer in haar artikel in NRC Handelsblad van 11 november: “Clinton is, ondanks de recente verkiezingsuitslag een verre van overtuigend leider.'

Daar denken Nelson Mandela, Vaclav Havel en de politieke leiders van Noord-Ierland geheel anders over, politici die recentelijk in het openbaar hun grote respect voor president Clinton hebben uitgesproken. Voeg hieraan toe de alom gewaardeerde inspanningen voor Haiti, Bosnie en zeer recent het Midden-Oosten in de vorm van het Wye Akkoord en het moge duidelijk zijn dat bovenstaande gratuite uitlating het niveau van een zichzelf respecterend instituut Clingendael onwaardig is.

    • D. Hartong-Zaki