Bonden oneens met sociaal beleid Hoogovens

De Industriebond FNV is ontevreden over het sociaal beleid bij staalconcern Hoogovens. Uit een enquete onder haar leden blijkt volgens de bond dat “van een adequate personeelsplanning geen sprake is'. Ook vakbond De Unie heeft kritiek. In 1997 hebben bonden en bedrijfsleiding in 1997 afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij Hoogovens. Die voorzien in een bredere inzetbaarheid van werknemers, onder meer door betere scholing.

De behoefte aan opleidingen is echter onvoldoende geinventariseerd, meent de FNV. Verder is nauwelijks moeite gedaan uitbesteed werk terug te halen en ontbreekt een beleid om deeltijdarbeid te stimuleren. Ook volgens een enquete van De Unie wordt te weinig gedaan aan scholing en aan het terughalen van uitbesteed werk. Hoogovens wil nog niet reageren op de kritiek “want we zijn nog aan het praten'met de bonden. (ANP)