Beter toezicht op pensioenfondsen; Extra middelen Verzekeringskamer

De Verzekeringskamer krijgt meer middelen om de pensioenfondsen te controleren en zo nodig te corrigeren. De toezichthouder kan in de toekomst bij bestuurlijke of financiele problemen bij pensioenfondsen een stille curator benoemen of (dwingende) aanwijzingen geven.

De Verzekeringskamer krijgt deze nieuwe instrumenten op het moment dat de Pensioen- en Spaarfondsenwet is aangenomen. Staatssecretaris J. Hoogervorst van Sociale Zaken dient hiertoe op korte termijn een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, zo maakte de bewindsman gisteren bekend bij de viering van de 75ste verjaardag van de Verzekeringskamer in Apeldoorn.

Door het voorstel van Hoogervorst gaat de controle op de pensioenfondsen steeds meer in de pas lopen met het toezicht op banken en verzekeraars dat respectievelijk door De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer wordt uitgeoefend.

Een strikter toezicht is volgens de staatssecratis hard nodig, omdat de pensioenfondsen gezamenlijk zo'n 1.000 miljard gulden beheren. “Als je het hebt over zo'n bedrag, ruim anderhalve ton per klant van de pensioenuitvoerders, dan heb je het per definitie ook over grote maatschappelijke, politieke en economische belangen', aldus Hoogervorst.

Behalve een aanwijzingsbevoegdheid en de mogelijkheid een stille curator te benoemen, worden pensioenfondsen ook verplicht tot het opstellen van een jaarrekening, een jaarverslag en een accountantscontrole. Nu lopen nog veel pensioenfondsen achter in hun informatievoorziening aan de Verzekeringskamer. Daarnaast worden er nadere eisen gesteld aan de kwaliteit van de besturen van pensioenfondsen.

Hoogervorst, die momenteel de laatste hand legt aan het wetsvoorstel over het pensioentoezicht, maakte gisteren ook bekend dat pensioenfondsen worden beboet op het moment dat ze te laat met hun gegevens bij de Verzekeringskamer komen.

In het laatste jaarverslag meldt de Verzekeringskamer dat meer dan de helft van de pensioenfondsen hun gegevens te laat aanlevert.

Met behulp van de nieuwe wet kan de toezichthouder in het vervolg boetes en dwangsommen opleggen, in het geval de verzekeraars te laat zijn. Volgens Hoogervorst moeten deze boetes een deel van de operationele kosten van de Verzekeringskamer gaan dekken. Pensioenfondsen die wel op tijd met hun cijfers komen kunnen juist financieel worden beloond.

Hoogervorst stelde verder dat het zogeheten `vier-ogenprincipe' ook in de pensioenwereld moet worden ingevoerd: de dagelijkse leiding mag niet bij een persoon rusten.

“Dat is ook al van toepassing bij banken. Op deze manier wordt de kans op solo-acties van eenlingen kleiner', zo verklaarde de bewindsman.