Adoptie

In het artikel `De prijs van ... een adoptie' (NRC Handelsblad, 31 oktober), worden bedragen genoemd voor reis- en verblijfkosten voor ouder/begeleider tussen de 25.000 en 30.000 gulden. Deze manier van presenteren geeft een onjuist beeld van de werkelijkheid en zet aspirant-adoptieouders op het verkeerde been.

De Vereniging Wereldkinderen hanteert in 1999 een tarief van 16.505 gulden voor kinderen die zonder begeleiding naar Nederland komen. Reis- en verblijfkosten liggen tussen de 2.850 en 16.000 gulden, afhankelijk van het land van herkomst en de verblijfkosten ter plaatse. Totale kosten voor adoptieouders die via Wereldkinderen bemiddeld worden liggen dus gemiddeld tussen 19.355 en 32.500 gulden.

    • Wim Schaap
    • Vereniging Wereldkinderen den Haag