Abvakabo: nieuwe Melkertbanen onder CAO

De 20.000 langdurig werklozen die de komende jaren via in- en doorstroombanen bij de gemeenten gaan werken, moeten onder de CAO vallen. Dat betekent ook dat het principe gelijk loon voor gelijk werk moet gelden. Dit stelt de Abvakabo FNV in een reactie op de kabinetsplannen om het aantal met overheidsgeld gefinancierde banen met 20.000 uit te breiden.

De mensen verdienen 115 tot 130 procent van het minimumloon. Gemeenten kunnen zelf dit bedrag verhogen tot 150 procent. De Abvakabo vindt dat voor de Melkertbanen de gemeentelijke loonschalen moeten gelden. Probleem is alleen dat de maximale lonen van de gesubsidieerde werknemers niet gelijk lopen met de loonschalen. De Abvakabo is bang dat met de komst van de 20.000 Melkertbanen het gevaar van verdringing toeneemt. Goedkopere mensen zouden dan dure medewerkers met een vast contract uit de markt kunnen gaan prijzen. (ANP)