Van der Ploeg tegen hoger Europees cultuurbudget

Staatssecretaris Van der Ploeg verzet zich tegen een verhoging van het Europese cultuurbudget. In de jaren tussen 1994 en 1998 besteedde de EU 222 miljoen gulden aan cultuur, onder andere aan projecten om het lezen te bevorderen. Voor de jaren 2000 tot en met 2004 wil de EU het budget verhogen tot 370 miljoen gulden, maar Van der Ploeg pleitte op een vergadering in Brussel voor een verlaging tot 200 miljoen gulden.

Volgens de andere EU-staten houdt de groei eigenlijk geen stijging in maar volgens Van der Ploeg baseren zij zich op het jaar 1998, waarin de EU relatief veel uitgeeft voor cultuur. Het Europees parlement pleit voor een cultuurbudget van 555 miljoen gulden.

Van der Ploeg sprak nog geen veto uit, omdat hij eerst wil overleggen met het Nederlandse kabinet. Maar volgens hem is de kans klein dat Nederland alsnog zal instemmen met een hoger cultuurbudget. (ANP)