Uitstel fusie AOT en Labouchere

De fusie van hoekmans- en optiebedrijf AOT met Aegons zakenbank Labouchere is onder druk van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) opnieuw enkele maanden uitgesteld.

De fusie die in juni werd aangekondigd had de afgelopen maanden al vertraging opgelopen omdat beursbedrijf Amsterdam Exchanges een viertal fusieconstructies had afgekeurd.

Vorige maand werd bekend dat een door de AEX goedgekeurd plan opnieuw door de STE werd afgeschoten. Nu blijkt dat het vrijdag gepresenteerde fusieplan pas over enkele maanden kan worden uitgevoerd.

Dit hebben beursbedrijf Amsterdam Exchanges (AEX) en AOT bevestigd.

AOT en Labouchere hadden dit najaar willen fuseren en de hoekmanstak van AOT pas in het voorjaar willen afsplitsen. De STE dwingt de fusiepartners om dit in een stadium te doen.

Een door de AEX goedgekeurd plan van de fusiepartners om eerst te fuseren en pas later de hoekmanrol af te splitsen werd vorige maand door de STE afgekeurd.

In de eerste vier fusievoorstellen waren, volgens AEX de banktaken van het gefuseerde `Bank AOT Labouchere' onvoldoende gescheiden van de hoekmansrol. Volgens de regels van de beurs mogen een hoekman (een intermediair voor professionele financiele partijen dat koersen afgeeft) en een commissionair (een tussenpersoon voor het beleggende publiek) geen groter belang dan 25 procent in elkaar nemen. Die regeling is getroffen om te voorkomen dat hoeklieden anders hun onafhankelijkheid verliezen bij het vaststellen van een koers.

Afsplitsing van de hoekmansrol van AOT is op korte termijn onmogelijk omdat de aandeelhouders van het concern hier toestemming voor moeten geven. Ook zou het in boekhoudkundig en fiscaal opzicht gunstiger zijn om deze organisatorische stap pas na het opmaken van de jaarcijfers van AOT te zetten.

Vrijdagavond maakten AOT, Labouchere en Aegon in een persbericht bekend hoe de fusieconstructie er uit zal komen te te zien.

Ze maakten echter geen melding van uitstel van de fusie.

Het uitstel is een tegenvaller voor de betrokken partijen. Zij waren met AEX al overeengekomen dat voor een fusie niet gewacht hoefte te worden tot de splitsing van komend voorjaar.

Het beursbedrijf had voor de periode tussen de fusie en de splitsing een overgangregeling getroffen waarbij de onafhankelijkheid van de hoekmansactiviteiten van AOT zouden worden gewaarborgd.

Volgens een woordvoerder van de AEX heeft de STE, die deze overgangsregeling afgekeurde, de beursregels “stug' gehanteerd. “Zij hadden geen oog voor de waarborg van onafhankelijkheid die wij in de overgangsregeling hadden ingebouwd. Zij zagen het als een dispensatie en vonden dat onwenselijk.'

De AEX-woordvoerder is echter van mening dat het door de AEX goedgekeurde plan volstrekt volgens de regels was. “Je kunt op meer manieren van A naar B gaan. Wij hebben voor een omweg gekozen.'

Hij zegt dat deze “flexibele toepassing' van de regels mogelijk is omdat geen enkele partij hiermee gehinderd wordt. “Wie een dakkapel wil bouwen en niemand daarbij hindert mag van ons alvast beginnen als de afwikkeling van het verstrekken van de vergunning nog even op zich laat wachten.'

Amsterdam Exchanges kon zich vinden in de argumenten van de fusiepartners dat uitstel de fusie het samengaan helemaal op de tocht zou kunnen zetten.

Het beursbedrijf is niet van plan om zijn eigen regels zo aan te passen dat een voor AOT en Labouchere bedoelde overgangsregeling wel mogelijk wordt.

    • Sjouke Rijper