Stellingen

Vrouwen moeten zich niet spiegelen aan het poldermodel.

J.P.W. VAN DER WOLK, Rijksuniversiteit Groningen

Het feit dat ook identieke tweelingen unieke individuen zijn dient te worden benadrukt in hun kleding.

K.J. NEELIS, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wie de markt zaait, zal sociale ontbinding oogsten.

F. POT, Erasmus Universiteit Rotterdam

De rol van sterke drank in de Russische geschiedenis wordt sterk overschat.

D. FILIPPOV, Universiteit Leiden

Uit het feit dat er in de New Age beweging nogal wat kwakzalvers en oplichters rondlopen mag men niet concluderen dat alles wat deze beweging te berde brengt als `nonsens' geclassificeerd kan worden.

J.A. VERWEIJ, Katholieke Universiteit Brabant

Het kan niet zo zijn dat het is zoals het is.

C. VAN DER PALEN, TU Delft

De geschiedenis heeft in Zuid Limburg veel sporen achtergelaten. Zelfs de invloed van de Bokkerijders is tot op heden nog merkbaar.

M. LANGENBERG, Universiteit Maastricht