Servie wijst ontwerp-plan van Hill voor Kosovo af

Servie heeft gisteren negatief gereageerd op het ontwerp-plan voor de toekomst van Kosovo dat de Amerikaanse bemiddelaar Christopher Hill vorige week de Serviers en de Albanezen heeft voorgelegd.

De Servische president, Milan Milutinovic, wees het ontwerp-plan gisteren in Pristina van de hand met het argument dat het neerkomt op een aantasting van de Servische soevereiniteit over Kosovo en dat het niet voorziet in “volledige gelijkheid van alle etnische gemeenschappen'.

De Servische president was gisteren in de hoofdstad van Kosovo om er in aanwezigheid van buitenlandse diplomaten als Hill, EU-gezant Petrisch en de ambassadeurs van Rusland en China onderhandelingen te openen met de leiders van de Albanese gemeenschap in Kosovo. Hij had zelf het afgelopen weekeinde tot die dialoog opgeroepen. Maar de Servische delegatie wachtte vergeefs op de Albanese gesprekspartners: die bleven weg. Zij willen alleen onderhandelen als Hill en Petrisch als bemiddelaars worden toegelaten, en niet als genodigden. (Reuters, AFP)

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: De inhoud van het plan-Hill is formeel niet bekendgemaakt, maar het Albaneestalige blad Koha Dritore bracht eerder deze week de hoofdpunten van het ontwerp-plan in de openbaarheid. Het voorziet in vergaande autonomie voor Kosovo, dat een eigen president regering, parlement, wetgeving, politiemacht en rechtspraak zou krijgen. Bovendien krijgen de Kosovaren dertig zetels in het federale Joegoslavische parlement en leveren ze een minister in de federale Joegoslavische regering en een rechter voor het Joegoslavische Hooggerechtshof. Het interne zelfbestuur is volledig, met uitzondering van de territoriale integriteit, defensie, het buitenlands beleid de buitenlandse handel en het monetair beleid; op die terreinen blijft de Joegoslavische overheid verantwoordelijk.

Het plan bevat geen speciale garanties voor de rechten van de Servische en Montenegrijnse minderheid in Kosovo (tien procent van de bevolking) - reden voor Milutinovic om het ontwerp af te wijzen.

Het andere bezwaar van de Servische president is de vrijwel volledige loskoppeling van de banden tussen Kosovo en Servie waarin het plan-Hill voorziet: de Kosovaren worden volgens het plan vertegenwoordigd in de federale Joegoslavische instanties, maar niet in de Servische organen. Ze krijgen geen zetels in het Servische parlement, in de Servische regering en in het Servische Hooggerechtshof. In het eerste ontwerp van Hills plan zouden de Albanezen nog tien zetels in het federale en twintig zetels in het Servische parlement krijgen.

De aanpassing betekent dat de greep van Servie op de opstandige provincie vrijwel zou verdwijnen. Bovendien komt Kosovo's status binnen Joegoslavie - informeel - dicht bij die van een republiek. De Albanezen eisen de status van republiek, maar die eis is door de twee republieken waaruit Joegoslavie nu bestaat, Servie en Montenegro afgewezen.