Richtlijn Internethandel

De Europese Commissie heeft een ontwerp-richtlijn goedgekeurd die de vijftien lidstaten toestaat regels te stellen voor handel in goederen en diensten via het Internet. Maar de richtlijn biedt wel een strenge Europese regeling voor de bescherming van consumenten. Alle lidstaten moeten aan de Internethandel dezelfde legale status toekennen als aan `papieren' handel.

Ook moeten ze een wettelijke regeling maken voor de arbitrage in conflicten tussen leveranciers en klanten. Internethandelaren moeten een duidelijk onderscheid maken tussen commerciele boodschappen en email.