Premie levenpolis moet hoger

Levensverzekeringen worden als gevolg van de aanhoudend lage rente duurder. Verzekeraars zien door de huidige rentestand het rendement op hun beleggingen teruglopen. Daardoor moeten de premies omhoog. Het Verbond van Verzekeraars rekent op een verhoging van de premie vanaf volgend jaar met gemiddeld 10 procent.

Met het oog op de lage rentestand heeft de toezichthoudende Verzekeringskamer de verzekeraars deze week gevraagd om een inventarisatie te maken van hun kwetsbaarheid voor de huidige rente. Ook stelt de Verzekeringskamer dat de levensverzekeraars vanaf volgend jaar uit moeten gaan van een beleggingsopbrengst van maximaal 3 procent. Nu ligt deze zogeheten rekenrente, de gegarandeerde beleggingsopbrengst, nog op een niveau van 4 procent.

De problemen zijn ontstaan omdat de rente op de kapitaalmarkt de afgelopen maanden sterk is gedaald. De rente op de tienjarige staatslening bedraagt nu bijvoorbeeld 4,13 procent. Rekening houdend met een kostenopslag van een half procent, zorgt deze rentestand al voor een problematische situatie voor de levensverzekeraars. Mocht de kapitaalmarktrente nog verder dalen, dan vreest de Verzekeringskamer dat sommige verzekeraars niet meer kunnen voldoen aan de toegezegde uitkeringen aan polishouders.

Om meer duidelijkheid te bieden heeft de toezichthouder de ongeveer 100 levensverzekeraars in Nederland verzocht voor 1 januari te bekijken of hun voorzieningen toereikend zijn bij een rekenrente van 3,5 en 3 procent. Mocht die financiele buffer ontoereikend zijn, dan kan de Verzekeringskamer nog extra maatregelen afdwingen.

Het Verbond van Verzekeraars stelt echter alle vertrouwen te hebben in de financiele stabiliteit van de branche.