Pragmatisch conservatief; Robert Linlithgow Livingston

De Republikein Robert L. (Bob) Livingston (55), die gisteren door zijn partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden is aangewezen als opvolger van Newt Gingrich, heeft talent voor het vinden van compromissen. Hij noemt zichzelf “geen revolutionair, maar een manager', en daarin verschilt hij van zijn strijdlustige voorganger. Maar het is een verschil meer van stijl, dan van inhoud.

De Republikeinen kozen Livingston unaniem tot voorzitter (speaker) van het Huis van Afgevaardigden. De tweede man van de Republikeinen in het Huis, meerderheidsleider Dick Armey, slaagde er na drie stemrondes in om zijn post te behouden. Ook de derde man, majority whip Tom DeLay werd herkozen. Dat de Republikeinen na de teleurstellende verkiezingen van 3 november op zoek zijn naar nieuwe uitstraling bleek behalve uit de aanwijzing van Livingston ook uit de keuze van nummer vier: de charismatische J.C. Watts, de enige zwarte Republikein in het Congres versloeg John Boehner als conference chairman.

Newt Gingrich, die twee weken geleden door zijn vriend Livingston tot aftreden werd gedwongen, noemde zijn opvolger gisteren “een goede conservatief'. Dat is de Afgevaardigde uit Louisiana zeker, en in zijn politieke ideeen verschilt hij nauwelijks van Gingrich. Hij is voor een kleine overheid voor lage belastingen en tegen abortus en bezuinigingen op defensie. Maar als voorzitter van de machtige commissie voor bestedingen heeft Livingston geleerd dat samenwerking met Democraten zinvol en soms noodzakelijk kan zijn.

Zijn pragmatische opstelling blijkt al uit zijn duidelijk uitgesproken voorkeur voor een snelle afsluiting van het impeachmentonderzoek van president Clinton. De nieuwe speaker wil van de kwestie verlost zijn voor hij in januari officieel aantreedt - ook al lijken zijn partijgenoten in de commissie voor justitie niet van plan de kwestie op te geven.

Livingston, sinds 1977 in het Congres, heeft zich laten kennen als een internationalist. Hij steunde de recente uitbreiding van noodfondsen voor het Internationale Monetaire Fonds. Hij is een trouwe pleitbezorger van het grote bedrijfsleven - de olie- en gasindustrie uit zijn deelstaat Louisiana draagt gul bij aan zijn verkiezingskas, evenals de luchtvaart-, defensie- en transportindustrie.

Livingston wilde zijn politieke loopbaan dit jaar eigenlijk verruilen voor een beter betaald bestaan als lobbyist maar Gingrich haalde hem over te blijven. Livingston had Gingrich moeten opvolgen als die vrijwillig zou terugtreden. Maar na de verkiezingen van begin deze maand besloot Livingston niet langer te wachten. Hij kondigde een strijd om het leiderschap aan, als Gingrich niet uit zichzelf zou opstappen. Met gunsten en campagnebijdragen onder zijn collega's had Livingston een formidabele machtsbasis opgebouwd.

De nieuwe speaker belooft harmonieuze omgangsvormen terug te brengen in het Huis, maar zelf kan hij bijzonder opvliegend zijn. Tv-beelden van een tierend betoog met zwaaiende armen en vlammende ogen dat hij in 1995 in het Huis van Afgevaardigden hield hielp de Democraten om de Republikeinen af te schilderen als extremisten. Livingston speelt harmonica en heeft de zwarte band in de Koreaanse vechtsport taekwondo.