Nieuwe ronde in twist over geld voor vliegveld Beek

Limburg ziet af van de aanleg van de oost-westbaan op vliegveld Beek. Wordt Den Haag gepaaid door de provincie?

“Een historische dag.' Zo noemt secretaris M. de Visser van de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek de achttiende november, de dag dat Gedeputeerde Staten van Limburg afzagen van de aanleg van de oost-westbaan op vliegveld Beek. Zijn vereniging, die pleit voor een schoon milieu, heeft zich twintig jaar lang met hand en tand tegen de aanleg verzet, en politiek Den Haag voerde er menig loopgravengevecht over.

In november 1996 dreigde het kabinet zelfs over de affaire te struikelen: de ene minister (De Boer, Milieubeheer) hield stug vast aan de regel dat op een regionaal vliegveld in de nacht niet mag worden gevlogen, de andere (Jorritsma, Verkeer) achtte nachtvluchten juist essentieel voor een rendabele exploitatie van de nieuw aan te leggen oost-westbaan. Na een verhit debat koos Paars I voor maximaal 950 vluchten per jaar “in de randen van de nacht'.

In gesprekken met `Den Haag' bleven GS van Limburg eisen dat Beek ook in het holst van de nacht open moest zijn en dat er plaats moest komen voor 1.500 nachtvluchten, omdat de luchthaven anders niet winstgevend zou zijn. Nu het kabinet weigert daarvoor het groene licht te geven, gooien GS de handdoek in de ring.

Minister Netelenbos (Verkeer) staat `positief' tegenover het besluit. Ingewijden zeggen niet uit te sluiten dat GS het schrappen van de oost-westbaan willen gebruiken als ruil voor een versnelde aanleg van Limburgse verkeersknelpunten, zoals de rijksweg A73. De Limburgse gedeputeerde J. Tindemans (Economie) zinspeelde daar ook op, toen hij gisteren voor de televisiecamera's verscheen.

De oost-westbaan als “een smeermiddel' om Den Haag te paaien? Kan een deel van het vrijgekomen geld (de baan kost 200 miljoen gulden) worden gebruikt voor verbetering van de Limburgse infrastructuur?

Een woordvoerder van GS ontkent het ten stelligste. Een gedeelte van de 200 miljoen is nodig voor de sanering van de noord-zuidbaan van Beek, een ander deel dient om het verlies van de luchthaven in de komende jaren te dekken. De rest gaat naar de ontwikkeling en ontsluiting van van industrieterreinen rond Nedcar in Born, wat volgens GS “noodzakelijk is voor het behoud en de uitbreiding van de automobielindustrie'.

Geen dubbeltje mag dus naar het rijk, zegt de woordvoerder, omdat het geld van Limburg is. Het is afkomstig uit een fonds, de Perspectievennota Zuid-Limburg, dat ten tijde van het kabinet-De Uyl in het leven is geroepen om de provincie die door de sluiting van de mijnen in de jaren zestig zwaar werd getroffen, er economisch weer bovenop te helpen.

De 200 miljoen moet worden aangewend voor een zogenoemd “structuurverbeterend project van Zuid-Limburg'. Gedeputeerde Tindemans heeft dat blijkbaar niet begrepen. Op de vraag van het Limburgs Dagblad of het bedrag eventueel zou kunnen worden besteed om de A2-tunnel (dwars door Maastricht) te financieren antwoordde hij “ja'. Maar hij voegde er meteen aan toe dat dat project veel meer kost dan de 200 miljoen die wordt bespaard door af te zien van de aanleg van de oost-westbaan op Beek.

GS van Limburg: `Dat geld mag niet naar het rijk'

    • Guido de Vries