MILIEU

De industrie heeft in 1997 ruim 1,5 miljard gulden geinvesteerd om het milieu te beschermen. Dat was 300 miljoen meer dan in 1996. Bedrijven namen vooral maatregelen tegen luchtverontreiniging, aldus het CBS. Met 700 miljoen gulden was de aardolie-industrie de grootste investeerder. Ook de chemische industrie en de delfstoffenwinning stopten veel geld in milieubescherming. Van de industriele investeringen is vorig jaar bijna 6 procent aan het milieu besteed.