Kabinet botst met VVD over `Kosovo'

Ondanks een dreigende harde botsing met een meerderheid van de Tweede Kamer, waartoe de VVD-fractie behoort, blijft het kabinet bij zijn plan circa vijftig Nederlandse waarnemers naar Kosovo te sturen. De ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) hebben hun partijgenoten van de VVD onder zware druk gezet om dat kabinetsplan alsnog te aanvaarden.

Van Aartsen deed dat gisteren door de Kamer “met de grootst mogelijke klem en met de grootste kracht die ik in me heb' te ontraden om komende dinsdag een motie van het CDA en de kleine christelijke partijen aan te nemen. Die motie noemt de veiligheid van de waarnemers “tot op heden onvoldoende gewaarborgd' en vraagt de regering “nu' geen besluit te nemen over het uitzenden van 50 ongewapende militairen en diplomaten.

De motie, die op steun van de SP mag rekenen verwoordt daarmee bezwaren die ook de VVD-fractie de afgelopen weken liet horen tegen het plan van het kabinet om deel te nemen in de verificatiemissie in Kosovo van de Organisatie vor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). VVD-woordvoerder Blaauw maakte gisteren duidelijk dat zijn fractie komende week voor de motie wil stemmen. Van Aartsen benadrukte dat absolute garanties niet te geven zijn, maar dat de regering er alles aan heeft gedaan in de OVSE en de NAVO om voor maximale veiligheid van de waarnemers te zorgen. “Wij kunnen nu niet voor de drempel blijven aarzelen, maar moeten de drempel over, de regering is die drempel overgegaan', zei hij.

Als de VVD-fractie, die afgelopen dinsdag haar standpunt unaniem bevestigde in een fractievergadering, niet alsnog zwicht botst een Kamermeerderheid volgende week met het kabinetsplan om deel te nemen aan het OVSE-waarnemersteam. Dat team moet er onder meer op toezien dat het opstandige Kosovaarse leger UCK en het leger en de politie van Servie afzien van geweld.

De VVD-fractie vindt de taakstelling van de waarnemers onduidelijk. Zij krititiseert ook dat er geen sancties zijn afgesproken als het UCK of de regering-MiloeseviAc in Belgrado toch geweld gebruiken.

De VVD-fractie acht de veiligheid van de waarnemers, die volgens Blaauw “afhangt van het Servische leger en de Servische politie', onvoldoende verzekerd.

Een meerderheid van de Kamer, inclusief de VVD, is wel voor deelneming, met circa 150 man, in een evacuatiemacht (1.200 man) van de NAVO die de waarnemers in geval van nood te hulp moet komen.