JEUGDDOCUMENTAIRES

Hoe gaan broers en zussen met elkaar om, bestaat de tandenfee echt en hoe is het als je paard gewond raakt tijdens een race? Documentaires voor kinderen over tal van onderwerpen die binnen hun belevingswereld liggen worden onder de noemer `Kids & Docs' vertoond. Voor het eerst is er tijdens IDFA aandacht voor de jeugddocumentaire.

Op 29 november vertoont het Nederlands Filmmuseum de hele dag documentaires voor kinderen van acht tot twaalf jaar en voor jongeren van twaalf jaar en ouder. In samenwerking met Cinekid, het jaarlijkse film- en televisiefestival voor kinderen, hoopt IDFA de jeugddocumentaire (inter)nationaal onder de aandacht te brengen. Kinderen zouden zo al jong enthousiast worden gemaakt voor het genre. De dag is, behalve voor kinderen, bedoeld voor hun ouders, voor cineasten en voor beleidsmakers.

Net als in 1997 is er voor jongeren uit de eerste klassen van het voortgezet onderwijs (van VBO tot gymnasium) een videoworkshop, waar ze zelf kunnen experimenteren met het maken van een bescheiden documentaire. Er worden ook voorstellingen op middelbare scholen gehouden, met films als In het huis van mijn vader en Het ondergronds orkest. Bij de films is speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Regisseurs gaan mee de klassen in om vragen te beantwoorden. In de komende jaren wil IDFA steeds meer van dit soort educatieve activiteiten ontplooien.

Naar alle deelnemers werd dit jaar een speciaal verzoek gestuurd om documentaires voor kinderen in te leveren. De respons viel tegen. De films die nu tijdens Kids & Docs worden gedraaid, zijn lang niet allemaal speciaal voor kinderen gemaakt. De Deense filmmaker Carlsen maakte over de verhuizing van zijn gezin naar Ierland een film, met in de hoofdrol zijn zesjarig zoontje. De documentaire Min Irske Dagbog is zowel voor volwassenen als voor kinderen de moeite waard, net als bijvoorbeeld de film Toen het vliegtuig viel. Regisseur Wilma Ligthart volgde de twaalfjarige Miquel Vanier, die dagelijks vanuit de Bijlmerflat waar hij woont een kale vlakte ziet.

Ooit stond daar de flat van zijn vriendjes.

Ook zal worden gediscussieerd over de noodzaak van speciaal voor kinderen gemaakte documentaires en over de eisen die aan zo'n film kunnen worden gesteld. Aan het programma voor 29 november, dat bestaat uit zeventien documentaires, valt op dat de hoofdpersoon bijna in alle gevallen een kind is. De jonge kijker moet zich kunnen identificeren, het onderwerp mag niet te ver van hem of haar afliggen, is de gedachte van de programmeurs geweest.

    • Judith Eiselin