Gemeente valt betonrot niet aan te rekenen; Rechter wijst claim af

Nieuwegein is niet verantwoordelijk voor de betonrotschade aan vloeren in een groot aantal huizen in Nieuwegein. De gemeente is daarom ook niet verplicht de schade in elke woning afzonderlijk op te nemen.

Dat heeft de Utrechtse rechtbank gisteren bepaald in een zaak die was aangespannen door een vereniging van Nieuwegeinse huiseigenaren.

Volgens de vereniging speelde de gemeente een belangrijke rol bij de bouw van de woningen tussen 1975 en 1980. Daarbij zouden de ambtenaren, die deelnamen aan de bouwvergaderingen, onvoldoende hebben toegezien op de bouwvoorschriften. Bovendien verwijt de vereniging de gemeente laksheid bij het informeren van huiseigenaren in de jaren tachtig toen de eerste gevallen van betonrot aan het licht kwamen. De rechtbank vindt echter dat de gemeente destijds niet kon weten dat de vloeren ondeugdelijk waren. Bovendien hoeft de gemeente niet in te grijpen zolang de huizen niet op instorten staan, stelt de rechtbank.

De betonrot is veroorzaakt door een chemische verharder die twee fabrikanten van prefab-vloeren in de jaren zeventig aan het beton toevoegden om het proces van uitharden te versnellen. Het betreft calciumchloride dat door de niet meer bestaande bedrijven Kwaaitaal en Manta door het beton werd gemengd. Bij ongeveer tweehonderd woningen in Nieuwegein is inmiddels betonrot aangetroffen maar in nog eens honderden woningen liggen vloeren die mogelijk zijn aangetast. Bouwkundigen schatten dat in heel Nederland zo'n 100.000 tot 150.000 woningen kampen met betonrotschade.

Het ministerie van VROM is inmiddels begonnen met de voorbereiding van een landelijke inventarisatie van woningen met betonrot. Dat onderzoek werd afgelopen zomer na Kamervragen toegezegd door Volkshuisvesting. Het ministerie hoopt in het eerste kwartaal van volgend jaar de eerste cijfers naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Daarna wordt met steekproeven de precieze omvang van de schade in kaart gebracht.

De advocaat van de huiseigenaren gaat in hoger beroep. Volgens de raadsman heeft de rechter een veroordeling niet aangedurfd vanwege de enorme kosten die aan een uitgebreid onderzoek zijn verbonden.