Geen banen weg bij sluiting van Philips-fabrieken

De sluiting van een derde van de Philipsfabrieken zal in veel gevallen niet ten koste gaan van werkgelegenheid bij het bedrijf. Dat heeft Philips topman C. Boonstra de vakbonden gisteren in een overleg verzekerd.

Boonstra kondigde eerder deze maand in de Britse zakenkrant Financial Times aan dat het aantal fabrieken van Philips met een derde terug moet naar 160 a 170. Dat veroorzaakte grote onrust. Volgens vakbondsbestuurder J. Cuperus hebben Boonstra en directeur R. de Lange van Philips Nederland echter uitgelegd dat een reductie van het aantal fabrieken niet verward moet worden met een reductie van het aantal arbeidsplaatsen.

“Boonstra en De Lange hebben laten zien hoe Philips erbij staat', aldus Cuperus. “Van een koude sanering is geen sprake', zegt een opgeluchte Daan Hermes van vakbond De Unie. Volgens hem zijn de gevolgen voor Nederland “zeer beperkt'. Uit een vergelijking met onder meer Matsushita en Sony is gebleken dat Philips in verhouding erg veel kleine fabrieken (tot 500 werknemers) heeft. De fabrieken van de concurrentie hebben veelal een omvang van tussen 1.000 en 2.000 werknemers.

“Mijnheer de Lange noemde het voorbeeld van de Mexicaanse grensstreek', aldus Cuperus. “Daar heeft Philips 15 fabrieken. Als die activiteiten op een plek worden geconcentreerd betekent dat niet dat er arbeidsplaatsen verloren gaan.'

Boonstra heeft volgens Cuperus een onderscheid gemaakt tussen bovengenoemde rationalisatie van productieplaatsen en de verkoop van fabrieken. De laatste vorm van reorganisatie gaat logischerwijs wel gepaard met een reductie van arbeidsplaatsen bij Philips.

Philips is bezig met de verkoop van zijn activiteiten in passieve componenten (naar schatting 12 fabrieken) en de metaalfabrieken PMF (ongeveer 6 fabrieken). Boonstra heeft de bonden toegezegd dat Philips deze activiteiten tot het moment van verkoop zal blijven beschouwen als `Philips-activiteiten'.

Volgens Cuperus heeft Boonstra gisteren tevens aangegeven dat zijn verkoopprogramma met het afstoten van Passieve Componenten en PMF voltooid zal zijn. “Dat betekent niet dat er nooit meer deelactiviteiten vervreemd zullen worden', zegt Cuperus. Wel betekent het volgens de vakbondsman dat er voorlopig geen nieuwe concrete plannen zijn. Philips heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een regeling voor de 192 mensen die hun baan verliezen in Hoogeveen.