EU: maximum werktijd voorchauffeurs; Verzet Logistiek Nederland

De Europese Commissie wil dat chauffeurs van vrachtwagens in de Europese Unie dezelfde maximum werktijd krijgen van 48 uur per week gemiddeld over vier maanden.

Volgens Europees commissaris Kinnock (Vervoer) moet de regeling ook gelden voor chauffeurs uit derde landen die in de EU rijden. Veel wegtransporteurs hebben Oost-Europese filialen met goedkopere chauffeurs.

De Europese Commissie presenteerde gisteren voorstellen voor de maximum werktijden bij het wegvervoer, het spoor, de zeevaart en voor artsen in opleiding. De Commissie verwacht dat deze voorstellen eind volgend jaar in wetgeving omgezet zullen zijn. De betrokken sectoren vallen nu niet onder de algemene richtlijn van de EU over maximum werktijden.

Volgens Kinnock zal in de toekomst iedere chauffeur die binnen de EU rijdt een tachograaf in zijn vrachtauto moeten hebben waarmee controle op naleving van de werktijden mogelijk is. Volgens hem moet hiermee oneerlijke concurrentie binnen de EU worden tegengegaan. Bovendien verwacht de Commissie dat maximum werktijden voor chauffeurs de verkeersveiligheid bevorderen.

De Commissie wil dat chauffeurs en maximum werkweek krijgen van 48 uur gemiddeld in een periode van vier maanden en dat in een week maximaal 60 uur gewerkt kan worden (in de algemene richtlijn over werktijden is dat 78 uur). Na zes uur werken heeft een chauffeur recht op minimaal een half uur rust. Dagelijks is een rust voorzien van elf uur, wekelijks moet een chauffeur 35 uur aaneen vrij zijn. 's Nachts moet de werktijd beperkt worden tot maximaal tien uur. Maar over een periode van twee maanden mag per nacht gemiddeld niet meer dan acht uur worden gewerkt.

Voor zeelieden wil de Commissie maximale werktijden van 14 uur per dag of 72 uur per week. Bij het spoor wil de Commissie de algemene richtlijn uit 1993 over de maximale werkweek van 48 uur van kracht verklaren.

Voor artsen in opleiding wil zij een overgangsregeling van zeven jaar om te komen tot een maximum werkweek van 54 uur. Volgens Europees commissaris Flynn (Sociale Zaken) betekent dit voor Groot-Brittannie en Ierland een ingrijpende wetsaanpassing.

Sociaal secretaris H. Poot van de werkgeversorganisatie Transport Logistiek Nederland noemt de voorstellen voor chauffeurs “zeer ingrijpend'. De voorstellen gaan volgens hem veel verder dan wat werkgevers en werknemers in Nederland hebben afgesproken. Per 1 december gaat een regeling in, waarbij chauffeurs maximaal 60 per week mogen werken en 110 uur per twee weken. “Wat bovendien in het voorstel ontbreekt zijn uniforme handhaafbaarheid, controle en vervolging. Dat is wel nodig voor eerlijke concurrentie', aldus Poot. Hij gaat ervan uit dat de voorstellen, gezien bezwaren in diverse landen, niet door de ministers worden aanvaard.

    • Ben van der Velden