ESSIAANS

Het Essiaans, het taalgebruik van Gijsbert van Es, is een variant op het Nederlands. De woorden komen overeen, maar de betekenis die in het Essiaans aan een zinsnede wordt toegekend, is lang niet altijd dezelfde als in het Nederlands. Het Essiaans bevat ook uitdrukkingen, waarvan anderen de geestelijk vader zijn, maar die door Gijsbert van Es welwillend zijn gekannibaliseerd. Een klein lexicon, voor de goede verstaander:

Hee! Goedemorgen

Bakkie In: kat-in-`t-bakkie = Weliswaar is er nog geen foto gemaakt, geen letter geschreven, geen infographic ontworpen, maar verder is dit nummer van Profiel klaar, geen probleem.

Moeten In: (aarzelend uitgesproken): moeten we niet....? = Ik heb besloten dat...

Gedacht In: Ik had het als volgt gedacht: = Zie `moeten'.

Suggestie In: Mag ik een suggestie doen? = Zie `moeten'.

Juffrouw Jannie Sjoerd Hesselbach.

Zalm In: Ik ga zalm eten = Ik ga naar het chefsbroodje.

Dode vis Zie `zalm'

Communiceren In: Ik moet toch eens leren communiceren = Wat zijn ze toch stom dat ze me weer niet begrepen hebben.

Storen In: Mag ik u/je even storen? = Ik moet je spreken en wel onmiddellijk.

Kopijpolitie Gijsbert van Es.