Cohen laakt actie VluchtelingenWerk; Na transport van 123 asielzoekers

Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft afgelopen nacht fel uitgehaald naar VluchtelingenWerk. De organisatie leverde 123 asielzoekers af bij een tentenkamp, waar Justitie hun de toegang weigerde.

Het gaat om asielzoekers die volgens Justitie in een andere Europese lidstaat thuishoren. “Je gaat die mensen niet in een paar bussen zetten afleveren bij het tentenkamp en dan zeggen: tot ziens', aldus staatssecretaris Cohen afgelopen nacht voorafgaand aan een ingelast spoeddebat over de kwestie. “VluchtelingenWerk had ook kunnen zeggen: we willen overleg.'

VluchtelingenWerk sprak van een “zwarte dag'. De organisatie zei duidelijk te hebben willen maken dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor de opvang van deze mensen, die legaal in het land verblijven.

VluchtelingenWerk besloot gisterochtend niet langer opvang te bieden aan een groep van 123 mensen met een zogenoemde Dublin-claim. Justitie heeft vastgesteld dat deze mensen, voornamelijk Bosniers die eerder in Duitsland verbleven, in een andere lidstaat thuishoren en heeft een claim neergelegd bij deze landen om de asielzoekers terug te nemen. In het Verdrag van Dublin heeft de EU afgesproken dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste Europese land van binnenkomst.

De 123 mensen met een Dublin-claim zwierven gisteren urenlang door Nederland. De Kamer wijdde vannacht een spoeddebat aan de kwestie, op initiatief van GroenLinks. In het debat hield Cohen vast aan het beleid om mensen met een Dublin-claim niet langer op te vangen, de schrijnende gevallen uitgezonderd. Sinds 12 oktober heeft Justitie drie mensen met een Dublin-claim en hun gezinsleden (15 mensen) toch onderdak geboden in een opvangcentrum.

Cohen herhaalde gisteren dat de asielzoekers zelf moeten aantonen tot de categorie `schrijnende gevallen' te behoren. De mensen met een Dublin-claim moeten zich iedere maand melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Op dat moment kunnen ze gewag maken van bijzonder schrijnende omstandigheden aldus Cohen vannacht. Volgens VluchtelingenWerk bevinden zich onder de 123 asielzoekers 36 kinderen, van wie 20 kinderen jonger zijn dan tien jaar. Een vrouw zou zwanger zijn. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 hielden ook voet bij stuk. Het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA) zei dat de actie van VluchtelingenWerk hem “bevreemdt'. “Als we deze groep opvang geven, komt er morgen nog een grote groep en volgende weken nog een veel grotere groep. Dan gaat het maatschappelijk draagvlak scheuren.'